ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ສະ​ຖາ​ບັນ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ຄອມ​ພິວ​ເຕີ ແລະ ເອ​ເລັກ​​ໂຕຼນິກ ມີ​ໂຄງປະກອບ​ກົງຈັກ ດັ່ງ​ນີ້:

  1. ພະແນກສັງລວມ.
  2. ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາຮາດ​ແວ.
  3. ພະແນກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາຊອບແວ.
  4. ພະແນກລະບົບອັດຕະໂນມັດ.
  5. ສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ອິນເຕີເນັດ​ແຫ່ງສັບພະສິ່ງ.
  6. ສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ປັນຍາປະດິດ
  7. ສູນບໍລິການວິ​ຊາ​ການ.

ຄະນະບໍລິຫານ