ສຄອ ສຳເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ “ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ລະບົບໂປຼແກຼມນັບຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງ ” ໃຫ້ ພວຕ ແຂວງຫຼວງນຳທາ ໂດຍຜ່ານລະບົບອອນລາຍ.

0
11

ໃນວັນທີ 17 ມີນາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມຜ່ານລະບົບອອນລາຍ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ລະບົບໂປຼແກຼມນັບຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງ ” ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງແຂວງຫຼວງນຳທາ, ເພື່ອຍົກປະສິດທິພາບຂອງການປະຕິບັດວຽກງານ ໃຫ້ກັບທ້ອງຖິ່ນ; ເຊີ່ງປະກອບມີນັກສຳມະນາກອນມາຈາກ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຫຼວງນຳທາ ທັງໝົດຈຳນວນ 17 ທ່ານ, ຍິງ 7 ທ່ານ.

ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານເປີດ,ປິດ ໂດຍ ທ່ານປະລິຕະ ແສງຈັນທຣ໌, ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ ຮ່ວມກັບ ທ່ານ ສົມພາວັນ ຈັນທະຈັກວົງ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຫຼວງນຳທາ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອເປັນການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍົກສູງປະສິດຕິພາບຂອງການປະຕິບັດວຽກງານຂອງທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍການນໍາໃຊ້ວຽກງານ ທາງດ້ານ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ເຂົ້າໃນການຕິດຕັ້ງການນໍາໃຊ້ລະບົບໂປຼແກຼມນັບຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງ ຢ່າງມີຄວາມວ່ອງໄວ, ສະດວກສະບາຍ ແລະ ເກັບຂໍ້ມູນຄະແນນການເລືອກຕັ້ງໄດ້ຢ່າງເປັນລະບົບ.

ໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການຕິດຕັ້ງລະບົບ, ການຕິດຕາມເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ການນໍາໃຊ້ລະບົບ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ ເຊິ່ງໄດ້ລົງມືປະຕິບັດຕົວຈິງ ພ້ອມທັງແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນ, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັ້ງບັນຫາ, ເຈາະຈີ້ມ, ຖາມ-ຕອບ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຂອງນັກສຳມະນາກອນດ້ວຍກັນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບດັ່ງກ່າວ ໂດຍໄດ້ຮັບຟັງການບັນລະຍາຍຜ່ານອອນລາຍຈາກ ທ່ານ ພອນໄຊ ຈັນທະລັງສີ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາຊອບ ຊຶ່ງມີບັນຍາກາດອັນຟົດຟື້ນ.

ພາບ ແລະ ຂ່າວໂດຍ: ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here