ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ລະບົບ ເຕັກໂນໂລຊີຖານຂໍ້ມູນໃຫຍ່ (BIG DATA) ເພື່ອຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ຂອງ ສປປ ລາວ

0
15
ໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ 2020, ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ໂປສະໂກ (POSCO) ແລະ ບໍລິສັດ ແພັນຕາເກດ (PENTAGATE) ສ. ເກົາຫຼີ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ສ. ເກົາຫຼີ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ (Kotra) ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ ຖານຂໍ້ມູນໃຫຍ່ (BIG DATA) ເພື່ອຄຸ້ມຄອງແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ວິລະສັກ ອິນທະປະຖາ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພະແນກວິທະຍາາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ​, ກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ, ກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນໃນການນໍາໃຊ້ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນໃຫຍ່ (BIG DATA) ຄຸ້ມຄອງແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ ທັງແຮງງານລາວຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ ແນ່ໃສ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຖານຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນເຊື່ອຖືໄດ້, ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄດ້ສະດວກ, ມີຄວາມໂປ່ງໄສໃນການເກັບລາຍຮັບ, ຊ່ວຍໃຫ້ການບໍລິຫານຈັດການຂໍ້ມູນຂອງໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງມີຄວາມສະດວກ, ຊ່ວຍສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ຈັດຫາຕະຫຼາດ ທັງເປັນການຊ່ວຍໃນວຽກງານປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນການຕິດຕາມກ່ຽວກັບແຮງງານ.
ພ້ອມດຽວກັນ, ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບລະບົບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ ຈາກຊ່ຽວຊານຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ຜ່ານລະບົບ (Video Conference) ແລະ ຍັງໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ, ວິທີການແກ້ໄຂ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາໃນອານາຄົດຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ ອີກດ້ວຍ.
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here