ຝັງ AI ລົງໃນສະໝອງມະນຸດ 2020

0
68

Elon Musk ຫາກໍ່ໂຊເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ລ່າສຸດເປັນ Demo ຄັ້ງທຳອິດອອກສູ່ສາຍຕາປະຊາຊົນຄື ການເຊື່ອມຕໍ່ AI ເຂົ້າກັບສະໝອງຂອງມະນຸດເຊິ່ງເທັກໂນໂລຍີເທື່ອນີ້ເປັນເລື່ອງທີ່ເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍ Neuralink ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃໝ່ມັນເກີດຂື້ນຕັ້ງແຕ່ປີ 2017 ທີ່ Elon Musk ໄປເທັກກິດຈະການຂອງ Startup ລາຍໜຶ່ງແລ້ວເອົາມາພັດທະນາຕໍ່ ຕອນນັ້ນຫຼາຍຄົນກໍ່ບໍ່ເຊື່ອວ່າມັນຈະເປັນໄປໄດ້ຍາກ ແຕ່ຕໍ່ມາພຽງແຕ່ 2ປີ Elon Musk ໄດ້ເຜີຍແພ່ເທັກໂນໂລຍີນີ້ອອກສູ່ສາຍຕາ ປະຊາຊົນເປັນເທື່ອທຳອິດ

ຖ້າໃຜຕິດຕາມຄວາມຄິດຂອງ Elon Musk ກັນມາກໍ່ຈະຮູ້ວ່າ Elon ເປັນຄົນໜື່ງທີ່ເບິ່ງ AI ໃນທາງລົບຫຼາຍລາວຄິດວ່າມື້ໜື່ງ AI ຈະສະຫຼາດກວ່າມະນຸດແລ້ວຖ້າມະນຸດບໍ່ປັບໂຕບໍ່ເອົາ AI ເຂົ້າມາໃນຊີວິດ AI ຈະເປັນພົນລະເມືອງໃໝ່ຂອງໂລກແລ້ວມະນຸດກໍ່ຈະກາຍເປັນສັດລ້ຽງເຊິ່ງການເຂົ້າຊື້ກິດຂະການກໍເປັນຄວາມຫວັງເມື່ອມະນຸດບໍ່ສາມາດສະຫຼາດກວ່າ AI ໄດ້ນັ້ນກໍ່ລວມຮ່າງກາຍເຂົ້າກັບ AI ເລີຍ ເພາະວ່າ Neuralik ຈະໃຫ້ມະນຸດໄດ້ຮັບຄວາມສະຫຼາດຂອງ AI ເຂົ້າມາໃນສະໝອງຂອງເຮົາໄດ້ແລະເຮົາອາດກາຍພັນເປັນມະນຸດສາຍພັນໃໝ່ທີ່ສາມາດຄິດ ວິເຄາະ ຕັດສິນໃຈ ຈາກຂໍ້ມູນມະຫາສານຮຍນຮູ້ເລື່ອງລາວຕ່າງໆໄດ້ໄວຂື້ນເຮົາອາດເປັນມະນຸດທີ່ເຄີຍເຫັນໃນໜັງແຕ່ບໍ່ເຄີຍຄິດວ່າຈະເກີດຂື້ນແທ້ກັບເຜົ່າພັນຂອງເຮົາ

ແທ້ໆແລ້ວການພະຍາຍາມສຶກສາເລື່ອງຄື່ນສະໝອງຂອງມະນຸດນັ້ນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃມ່ແຕ່ແນວໃດມີຄົນພະຍາຍາມສຶກສາເລື່ອງນີ້ມາດົນແລ້ວກ່ອນໜ້ານີ້ທີ້ຫຼາຍຄົນອາດເຄີຍເຫັນເປັນຮູບປະທຳໂດຍຈຸດທຳອິດຂອງການພັດທະນາລະບົບ Neuralik ຈະເປັນຝັງຊິບລົງໄປໃນສະໝອງຂອງປ່ວຍແລ້ວກໍ່ສາມາດຄວບຄຸມແຂນຫຸ່ນຍົນໂດຍເປັນຜົນສຳເລັດໄປແລ້ວແຕ Elon Musk ຄິດໃຫຍ່ກວ່ານັ້ນແລະລ່າສຸດລາວກໍ່ເຮັດເກືອບສຳເລັດແລ້ວ

ເວົ້າໃຫ້ເຫັນຮູບທາງດ້ານການສົ່ງອອກວ່າຖ້າມີ Neuralink ຈະເກີດຫຍັງແດ່

  1. ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບສົ່ງອອກຈະໄວຂື້ນ ເຊັ່ນເຮົາຈະບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ທັນທີ່ສະໝອງຄິດດັ່ງນັ້ນການການທີ່ເຊື່ອມປະສາດເຂົ້າກັບຫຸ່ນຍົນໂດຍກົງຄິດປຸບເກີດປັບເລື່ອງນີ້ຈະພິກວົງການໄປຫຼາຍຕັດຂັ້ນຕອນຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆອອກໄປໄດ້ຫຼາຍ
  2. ຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນອຳມະພາດ ອຳມະພຶກສາມາດໃຊ້ຄື່ນສະໝອງໄປສັ່ງງານຫຸ່ນຍົນໄດ້ແຕ່ Neuralink ຍັງບໍ່ຜ່ານ FDA ຫຼື ອຢ.ຂອງຝັ່ງອາເມຣິກາຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການພະຍາຍາມຍື່ນຢູ່ ຫຼາຍຄົນຄົນອາດຈະເປັນກັງວົນເລື່ອງຂອງຄວາມປອດໄພ

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here