ສຄອ ສຳເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ “ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ລະບົບໂປຼແກຼມ ນັບຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງ, ໂປຼແກຼມເກັບກໍາຕິດຕາມຂໍ້ມູນສະຖິຕິພັກ, ໂປຼແກຼມຄຸ້ມຄອງເອກະສານ, ລະບົບລົງທະບຽນກອງປະຊຸມແບບອອນລາຍ ດ້ວຍມືຖື ແລະ ການນຳໃຊ້ເວັບໄຊ” ໃຫ້ ພວຕ ແຂວງຫົວພັນ ໂດຍຜ່ານລະບົບອອນລາຍ.

0
219

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15-16 ຕຸລາ 2020; ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມຜ່ານລະບົບອອນລາຍ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ລະບົບໂປຼແກຼມນັບຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງ, ໂປຼແກຼມເກັບກໍາຕິດຕາມຂໍ້ມູນສະຖິຕິພັກ, ໂປຼແກຼມຄຸ້ມຄອງເອກະສານ, ລະບົບລົງທະບຽນກອງປະຊຸມອອນລາຍ ແລະ ການນຳໃຊ້ເວັບໄຊ” ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງພະແນກ ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຫົວພັນ, ເພື່ອຍົກປະສິດທິພາບຂອງການປະຕິບັດວຽກງານ ໃຫ້ກັບທ້ອງຖິ່ນ; ເຊີ່ງປະກອບມີນັກສຳມະນາກອນມາຈາກ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຫົວພັນ ທັງໝົດຈຳນວນ 7 ທ່ານ, ຍິງ 03 ທ່ານ.

ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານເປີດ,ປິດ ໂດຍ ທ່ານ ໄຊສົງຄາມ ພານຸວົງ, ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ ຮ່ວມກັບ ທ່ານ ປອ. ສົມທອງ ວິໄລພົນ, ຫົວໜ້າພະແນກ ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຫົວພັນ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອເປັນການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍົກສູງປະສິດຕິພາບຂອງການປະຕິບັດວຽກງານຂອງທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍການນໍາໃຊ້ວຽກງານ ທາງດ້ານ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ເຂົ້າໃນການຕິດຕັ້ງການນໍາໃຊ້ລະບົບໂປຼແກຼມນັບຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງ, ໂປຼແກຼມເກັບກໍາຕິດຕາມຂໍ້ມູນສະທິຕິພັກ, ໂປຼແກຼມຄຸ້ມຄອງເອກະສານ, ລະບົບລົງທະບຽນກອງປະຊຸມອອນລາຍດ້ວຍມືຖື ແລະ ການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊ ຢ່າງມີຄວາມວ່ອງໄວ, ສະດວກສະບາຍ ແລະ ເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງເປັນລະບົບ.

ໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການຕິດຕັ້ງລະບົບ, ການຕິດຕາມເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ການນໍາໃຊ້ລະບົບ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ ເຊິ່ງໄດ້ລົງມືປະຕິບັດຕົວຈິງ ພ້ອມທັງແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນ, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັ້ງບັນຫາ, ເຈາະຈີ້ມ, ຖາມ-ຕອບ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຂອງນັກສຳມະນາກອນດ້ວຍກັນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບດັ່ງກ່າວ ໂດຍໄດ້ຮັບຟັງການບັນລະຍາຍຜ່ານອອນລາຍຈາກ ທ່ານ ພອນໄຊ ຈັນທະລັງສີ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາຊອບແວ, ທ່ານ ບັນນາວົງ ໄຊຍະວົງ, ວິຊາການ ສູນຄົ້ນຄ້ວາພັດທະນາປັນຍາປະດິດ ແລະ ທ່ານ ຄອນສະຫວັນ ແກ້ວບຸນພັນ, ວິຊາການ ສູນບໍລິການວິຊາການ ຊຶ່ງມີບັນຍາກາດອັນຟົດຟື້ນ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here