ຜູ້ປະກອບການ ຢູ່ ແຂວງວຽງຈັນ ສ້າງຄວາມ ເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ມາດຕະຖານ

0
655

ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຄ້ຳປະກັນ ສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂອງລັດຖະ ບານໃນບ້ວງງົບປະມານ “ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ຂະແໜງການ ທ້ອງ ຖິ່ນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ປະຈຳສົກປີ 2016” ຊຶ່ງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ) ໃນນາມເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການໄດ້ຈັດກອງ ປະຊຸມເພື່ອສະຫຼຸບ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ໃນການຈັດຕັງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 14 ກັນຍາ 2017 ຜ່ານມາ ທີ່ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຫຸມພັນ ອິນທະຣາດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກວຕ ແລະ ທ່ານ ທອງສະຫວັນ ວົງສຳພັນ, ປະທານ ແນວລາວສ້າງຊາດ ແຂວງວຽງຈັນ.

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ກວຕ ໃຫ້ກຽດກ່າວເປິດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ຊຶ່ງມີເນື້ອໃນບາງ ຕອນວ່າ: ວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແມ່ນວຽກໜຶ່ງທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ກັບການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ເປັນກໍາລັງແຮງ ແລະ ພາຫະນະບຸກທະລຸ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນສູງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ຂັບເຄື່ອນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຂະ ຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໝັ້ນທ່ຽງຍືນຍົງ ແລະ ຕາມທິດ ສີຂຽວ ໂດຍສະເພາະວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ, ວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ແມ່ນວຽກ ງານໜຶ່ງທີ່ປິ່ນອ້ອມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໂຄງ ການຄ້ຳປະກັນ ສະບຽງອາຫານ ແລະ ສົ່ງເສີມຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຊຶ່ງເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ.

ໃນສົກປີ 2015-2016, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ອະນຸມັດງົບປະມານຈໍານວນ 30 ຕື້ກີບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ໃນນັ້ນ ກວຕ ໄດ້ຮັບງົບປະມານຈຳ ນວນໜຶ່ງ ເພື່ອທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຊຸກຍູ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາໃຫ້ຂະແໜງການທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ຢູ່ສາມແຂວງ ຄື: ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ຜ່ານການສຳຫຼວດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຫັນໄດ້ວ່າ ການຮັບຮູ້ ຫຼື ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ວຽກງານມາດຕະຖານ ກໍຄືການໃຫ້ ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຫຸ້ມຫໍ່ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການຕິດກາໝາຍສິນຄ້າ ທີ່ຈຳໜ່າຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ຫຼື ໃນສັງຄົມລາວ ຂອງຜູ້ປະກອບການ ໃນທົ່ວປະເທດ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີ ເທົ່າທີ່ຄວນ. ສະນັ້ນ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຂອງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ມາຕະຖານ ໃຫ້ຂະແໜງການທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ຈຶ່ງເປັນວຽກງານທີ່ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມໃຫ້ຮູ້ຈັກ ການຜະລິດສິນຄ້າໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ ເພື່ອສາມາດສົ່ງອອກ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ ທັງໃນຕະຫຼາດ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍການນຳໃຊ້ຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມື ແລະ ທ່າແຮງ ທີ່ສຳຄັນເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຕໍ່ຍອດຜະລິດຕະພັນ ໃຫ້ມີປະສິດທິ ຜົນສູງ.

ໃນກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ຜູ້ປະກອບການຂະໜາດ ນ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSME), ນັກທຸລະກິດ, ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ, ຊາວກະສິກອນ ເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ມາດຕະຖານ ກໍຄືເຫັນຄວາມສຳ ຄັນໃນການຈົດທະບຽນຊັບສິນທາງປັນຍາ, ການກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າກະສິກຳ ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ປະກອບການ, ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ ຂອງສິນຄ້າ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດໄດ້. ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ເຂົ້າໃນຂະ ບວນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ສາມາດສົ່ງອອກ.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ມາໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດການສະຫຼຸບ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ຊຶ່ງໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ເປີດໃຫ້ມີການປະກອບຄຳເຫັນ ເຂົ້າໃສ່ບົດສະຫຼຸບດັ່ງກ່າວ.

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຍັງມີພິທີຮັບຄຳຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຂອງກຸ່ມຜະລິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບກອບການ ຈຳນວນໜຶ່ງ ຢູ່ພາຍໃນ ແຂວງ ວຽງຈັນ ອີກດ້ວຍ.

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເປັນເວລາເຄິ່ງວັນ ມີທ່ານ ປອ ນ. ຂັນລາສີ ແກ້ວບຸນທັນ, ຫົວໜ້າກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກວຕ; ທ່ານ ຄຳສາຍ ສຸມຸນທອງ, ຫົວໜ້າ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງວຽງຈັນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງກາານ, ກົມ, ສະຖາບັນພາຍໃນ ກວຕ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາພະແນກ ການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ບັນດາເມືອງ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈຳນວນ 60 ກວ່າທ່ານ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here