ອາຈານ ຈາກ ຄະນະວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ, ມະຫາໄລແຫ່ງຊາດ ລົງຢ້ຽມຍາມ, ກວດກາ, ແລະ ປຶກສາຫາລືການລົງຝຶກງານຂອງນັກສຶກສາຢູ່ ສຄອ

0
81

ໃນວັນທີ 3 ເມສາ 2019 ມີ ອາຈານ ຈາກ ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ມະຫາໄລແຫ່ງຊາດ ລົງຢ້ຽມຍາມ, ກວດກາ, ແລະ ປຶກສາຫາລືການລົງຝຶກງານຂອງນັກສຶກສາຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ຢູ່ທີ່ ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here