ຂ່າວທັງໝົດ

ຜົນສໍາເລັດ ການສໍາມະນາໃນຫົວຂໍ້: Seminar on Cloud Computing and Supercomputing for Developing...

ການສໍາມະນາໃນຫົວຂໍ້: Seminar on  Cloud Computing and Supercomputing for Developing Countries in 2018, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 ມິຖຸນາ - 02 ກໍລະກົດ 2018, ທີ່ ເມືອງຊານຕົງ, ສປ ຈີນ,  ໂດຍວິທະຍາໄລ...

ຂ່າວສານວຽກງານມະຫາຊົນ

ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ

ຂ່າວທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ

ການນຳສະເໜີຜົນສຳເລັດເບື້ອງຕົ້ນຂອງ ການສ້າງປຶ້ມແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ຫຼື E-book ແລະ ເຜີຍແຜ່ວິທີການນຳໃຊ້ ຢູ່ທີ່: ສະຖາບັນ ການທະນາຄານ

ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ (ສຄອ) ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນ ການທະນາຄານ (ສທຄ)  ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ  ກ່ຽວກັບ  ການນຳສະເໜີ ຜົນສຳເລັດເບື້ອງຕົ້ນຂອງການສ້າງປຶ້ມ ແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ຫຼື E-book  ແລະ ເຜີຍແຜ່ວິທີການນຳໃຊ້  ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ພາຍໃນສະຖາບັນ ການທະນາຄານ ໃນວັນທີ 28...

ສຄອ ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມວຽກງານໄອທີ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ໂປຼແກຼມ ຈັດເກັບເອກະ ສານ, ໂປຼແກຼມຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນບ້ານ, ການສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7-11  ທັນວາ 2017,   ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ, ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ ໂລຊີ(ກວຕ) ຮ່ວມກັບເມືອງພູຄູນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງໄດ້ຈັດກອງປະ ຊຸມຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານໄອທີ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ໂປຼແກຼມ “ຈັດເກັບ ເອກະສານ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ແບບເອເລັກໂຕຼນິກ, ໂປຼແກຼມຄຸ້ມຄອງຖານ...

ໜັງສືເອເລັກໂຕຼນິກ

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຂ່າວສານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຂ່າວສານກະຊວງ ວຕ