ຂ່າວທັງໝົດ

ພິທີເປິດ ແລະ ມອບ-ຮັບ ສູນຝຶກອົບຮົມພະນັກ ງານຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ໂດຍເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນ ຕໍ່ກັບວຽກງານການ ກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຢູ່ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 35 ຂອງຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ລາວ-ຫວຽດນາມ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ທັນວາ 2012 ທີ່ ສສ ຫວຽດນາມ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ສະເໜີໂຄງການກໍ່ສ້າງ “ສູນຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ”...

ຂ່າວສານວຽກງານມະຫາຊົນ

ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ

ຂ່າວທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ

ການນຳສະເໜີຜົນສຳເລັດເບື້ອງຕົ້ນຂອງ ການສ້າງປຶ້ມແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ຫຼື E-book ແລະ ເຜີຍແຜ່ວິທີການນຳໃຊ້ ຢູ່ທີ່: ສະຖາບັນ ການທະນາຄານ

ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ (ສຄອ) ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນ ການທະນາຄານ (ສທຄ)  ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ  ກ່ຽວກັບ  ການນຳສະເໜີ ຜົນສຳເລັດເບື້ອງຕົ້ນຂອງການສ້າງປຶ້ມ ແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ຫຼື E-book  ແລະ ເຜີຍແຜ່ວິທີການນຳໃຊ້  ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ພາຍໃນສະຖາບັນ ການທະນາຄານ ໃນວັນທີ 28...

ສຄອ ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມວຽກງານໄອທີ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ໂປຼແກຼມ ຈັດເກັບເອກະ ສານ, ໂປຼແກຼມຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນບ້ານ, ການສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7-11  ທັນວາ 2017,   ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ, ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ ໂລຊີ(ກວຕ) ຮ່ວມກັບເມືອງພູຄູນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງໄດ້ຈັດກອງປະ ຊຸມຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານໄອທີ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ໂປຼແກຼມ “ຈັດເກັບ ເອກະສານ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ແບບເອເລັກໂຕຼນິກ, ໂປຼແກຼມຄຸ້ມຄອງຖານ...

ໜັງສືເອເລັກໂຕຼນິກ

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຂ່າວສານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຂ່າວສານກະຊວງ ວຕ