ຂ່າວທັງໝົດ

ພິທີເປີດຝືກອົບຮົມການຕ້ານອາຊະຍາກຳ ຜ່ານອິນເຕີເນັດ ສຳລັບ ສປປ ລາວ

ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ແລກປ່ຽນ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍອາຊະຍາກຳ ຜ່ານອິນເຕີເນັດ ໂດຍອິງຕາມແຜນການໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຂອງຕ່າງ ປະເທດຂອງກະຊວງການຄ້າ, ສປ ຈີນ ປະຈຳປີ 2018, ໃນວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ປະຊາຊົນຈີນ, ສປ...

ຂ່າວສານວຽກງານມະຫາຊົນ

ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ

ຂ່າວທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ

ການນຳສະເໜີຜົນສຳເລັດເບື້ອງຕົ້ນຂອງ ການສ້າງປຶ້ມແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ຫຼື E-book ແລະ ເຜີຍແຜ່ວິທີການນຳໃຊ້ ຢູ່ທີ່: ສະຖາບັນ ການທະນາຄານ

ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ (ສຄອ) ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນ ການທະນາຄານ (ສທຄ)  ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ  ກ່ຽວກັບ  ການນຳສະເໜີ ຜົນສຳເລັດເບື້ອງຕົ້ນຂອງການສ້າງປຶ້ມ ແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ຫຼື E-book  ແລະ ເຜີຍແຜ່ວິທີການນຳໃຊ້  ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ພາຍໃນສະຖາບັນ ການທະນາຄານ ໃນວັນທີ 28...

ສຄອ ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມວຽກງານໄອທີ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ໂປຼແກຼມ ຈັດເກັບເອກະ ສານ, ໂປຼແກຼມຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນບ້ານ, ການສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7-11  ທັນວາ 2017,   ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ, ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ ໂລຊີ(ກວຕ) ຮ່ວມກັບເມືອງພູຄູນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງໄດ້ຈັດກອງປະ ຊຸມຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານໄອທີ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ໂປຼແກຼມ “ຈັດເກັບ ເອກະສານ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ແບບເອເລັກໂຕຼນິກ, ໂປຼແກຼມຄຸ້ມຄອງຖານ...

ໜັງສືເອເລັກໂຕຼນິກ

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຂ່າວສານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຂ່າວສານກະຊວງ ວຕ